HR-organisatiescan

Om uw medewerkers succesvol te laten zijn investeert u in HRM. U formuleert bijvoorbeeld HR-beleid en kernwaarden, introduceert een HR-cyclus, investeert in opleidingen en geeft vorm aan een strategische personeelsplanning. Of u met deze investeringen nog steeds aansluit bij de richting die u met uw organisatie opgaat, de doelen die u zichzelf heeft gesteld of de cultuur die u wenst, is niet altijd duidelijk. En als u daar wel een beeld van heeft dan is het niet ondenkbaar dat u zich afvraagt waar het precies aan ligt.

Om u daar een antwoord op te geven hebben wij de HR organisatiescan ontwikkeld die de effectiviteit van uw HR inspanningen meet. Het is een eenvoudig, laagdrempelig diagnosemiddel dat antwoord geeft op de volgende vragen:

  • Wat wil de organisatie met het management van de human factor (‘soll’)?
  • Wat is de effectiviteit van het human resource management (door lijnmanagement én HR professionals) op dit moment (‘ist’)?
  • Waar zitten verbetermogelijkheden (‘ist’ versus ‘soll’)?

De HR organisatiescan geeft u aan de hand van de thema’s strategie & doelen, cultuur & leiderschap, besturing & organisatie en de rol van HR inzicht in het verschil tussen de huidige en gewenste situatie en daarmee in uw optimalisatiekansen op het vlak van HRM.

Werkwijze

De HR organisatiescan is een online vragenlijst die we uitzetten bij verschillende doelgroepen in uw organisatie (medewerkers, management, directie, HRM). De vragenlijsten verschillen per doelgroep, omvatten steeds 25 tot 35 vragen, en gaan steeds in op de hierboven genoemde thema’s. Desgewenst kunnen op maat vragen worden toegevoegd of weggelaten en kunnen ook nog verdiepende interviews ingezet worden.

Na een gedegen analyse van de uitkomsten van de HR organisatiescan kan worden vastgesteld of ingezette HR-middelen wel de beoogde effecten hebben, afgezet tegen wat de organisatie zelf wenselijk vindt (en dus als norm wil hanteren). Doordat behoeften en knelpunten in kaart worden gebracht, kunnen ‘problemen’ bij de kern worden aangepakt. Een goede analyse van het probleem voorkomt dat enkel de symptomen worden bestreden zonder dat duidelijk is hoe het heeft kunnen ontstaan.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Een snelle, laagdrempelige, maar doeltreffende diagnose van de HR behoeften en het functioneren van het human resource management (door HR én management) in uw organisatie.

  • Aanbevelingen voor mogelijke oplossingsrichtingen: waarop moet HRM zich de komende jaren richten om het succes van uw organisatie te vergroten?

  • Een uitgebreide schriftelijke rapportage die uiteraard door een adviseur van EVZ wordt toegelicht.

  • Naast een HR-organisatiescan kunnen we ook invulling geven aan zowel strategische personeelsplanning als interim HR-projectmanagement.


Doe de Quickscan om uw huidige HR effectiviteit onder de loep te nemen.  Quickscan