HR-organisatiescan

Wat worden de speerpunten van HR de komende periode? Waar liggen knel- en verbeterpunten binnen HRM en welke zouden prioriteit moeten krijgen? Is jullie organisatie bezig met het professionaliseren van HRM of is het niet duidelijk of de investeringen die jullie doen op het gebied van HRM bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen? Dan kan de HR-organisatiescan uitkomst bieden!

Met de HR-organisatiescan meten wij de effectiviteit van HR binnen jullie organisatie en brengen we knelpunten en verbetermogelijkheden in beeld: hebben de gedane HR-inspanningen (in de vorm van beleid, instrumenten en activiteiten) door HR én lijnmanagement het beoogde effect? Hierbij hanteren we als norm wat jullie als organisatie willen bereiken, in het algemeen én op het gebied van HR. 

Wat kun je van ons verwachten?

  • Een snel, laagdrempelig en effectief analyse-/diagnose-instrument.
  • Antwoord op de volgende vragen:
    • wat wil onze organisatie met en wat heeft onze organisatie nodig op het gebied van HRM ('soll');
    • wat wordt er op dit moment gedaan op het gebied van HRM (door zowel management als HR) en hoe wordt dit beleefd door medewerkers ('ist');
    • waar zitten knelpunten en verbetermogelijkheden (ist versus soll: gap-analyse).
  • Benoemen van kansen voor optimalisatie en verbetering op het gebied van HRM.
  • Aanbevelingen voor mogelijke oplossingsrichtingen: waarop moet HRM zich de komende jaren richten om het succes van de organisatie te vergroten?

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

Ten behoeve van het onderzoek worden (online) vragenlijsten ingevuld door directie, management, HR en medewerkers. De vragenlijsten verschillen voor de diverse doelgroepen, maar zijn uiteraard op elkaar afgestemd. De thema’s die in iedere vragenlijst terugkomen zijn ‘HRM in relatie tot de organisatiestrategie’, ‘leiderschap en cultuur’, ‘inrichten en structureren’ en ‘sturen op resultaten en ontwikkelen van kwaliteiten’. Iedere vragenlijst bestaat uit 35 tot 45 vragen in verschillende vormen (stellingen, meerkeuzevragen en gesloten vragen, soms gevolgd door een meerkeuzevraag of een open invulveld). De uitkomsten van het onderzoek worden door EVZ verwerkt in een rapportage en gepresenteerd aan de directie.

Desgewenst kan ervoor worden gekozen om tussen het invullen van de online vragenlijsten en het rapporteren en presenteren van de uitkomsten interviews te houden onder (een afvaardiging van) de verschillende doelgroepen. Dit kan helpen om het ‘waarom’ achter de uitkomsten (beter) te kunnen duiden.