Ontwikkel- en selectie-assessment en competentieanalyse

Wij bieden ontwikkel- en selectie-assessments (met Fitch) die inzicht geven in het effectief én ineffectief gedrag van medewerkers, maar ook in de onderliggende waarden en motivatie. Hiermee vormt een assessment een gedegen basis voor competentieontwikkeling. Door een relatie te leggen met het Fitch-functieprofiel wordt duidelijk of er een Fit en Match (Fitch) is tussen de medewerker en een functie. Daarbij wordt duidelijk waar het ontwikkelpotentieel ligt in relatie tot de (toekomstige) functie.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Uitgewerkte competentieprofielen die voorzien zijn van een Fitch-functieprofiel.
 • Een betrouwbaar en valide online assessment dat op een rustig moment door de (potentiële) medewerker kan worden ingevuld, vanaf iedere werkplek met een internetverbinding.
 • Inzicht in de kwaliteiten, kwetsbaarheden en het ontwikkelpotentieel van medewerkers, teruggekoppeld in een uitgebreide rapportage en een persoonlijk gesprek.
 • Een ontwikkelassessment waarmee inzicht wordt verkregen in welke richting medewerkers zich kunnen ontwikkelen om hun functie succesvol(ler) uit te voeren; óók in teamverband.
 • Een helder beeld van in hoeverre kandidaten op een functie passen, wie de beste kandidaat is, en waar competentieontwikkeling noodzakelijk en kansrijk is.
 • Een onderbouwd ontwikkel-, trainings- en opleidingsadvies.
 • Advies over de meest effectieve inzet van mensen, competentieontwikkeling en/of teamontwikkeling.
 • Management development en coaching en training van medewerker/leidinggevende in de te ontwikkelen competenties en vaardigheden.

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

Aan de hand van jullie wensen en behoeften bepalen we welke vorm van het Fitch-assessment het beste ingezet kan worden. Zo geeft een uitgebreide Fitch-analyse handvatten om medewerkers optimaal in te zetten voor jouw organisatie en hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. Daarnaast kan Fitch gebruikt worden om te komen tot een juiste selectie van kandidaten of voor een evaluatie van de competenties van medewerkers binnen de HR-cyclus of voor teamcoaching (Fitch-teamscan). Ook voor een vlootschouw of zelfanalyse in het kader van strategische personeelsplanning (SPP) kan een Fitch-assessment worden ingezet.

Een Fitch-analyse ofwel ontwikkelassessment beantwoordt de volgende vragen:

 • Welke kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden hebben medewerkers en hoe verhoudt zich dit tot hun functie?
 • Hoe haal je het maximale uit je medewerkers en hoe voorkom je dat talentvolle medewerkers je organisatie verlaten?
 • Hoe verklein je het risico op een mismatch?
 • Hoe haal je de juiste persoon binnen voor een bepalende positie in je bedrijf?
 • Hoe laat je talenten in je team beter tot hun recht komen en bevorder je de samenwerking en competentieontwikkeling?
 • Hoe creëer je urgentie om te werken aan duurzame inzetbaarheid, ook in relatie tot uitkomsten van SPP?

Download informatie Fitch