Ontwikkel- en selectie-assessment en competentieanalyse

Ons online Fitch-assessment (selectie- en ontwikkelassessment) geeft inzicht in het effectief én ineffectief gedrag van medewerkers, maar ook in de onderliggende waarden en motivatie. Het vormt een gedegen basis voor competentieontwikkeling. Door een relatie te leggen met het Fitch-functieprofiel wordt duidelijk of er een Fit en Match (Fitch) is tussen de medewerker en een functie. Daarbij wordt duidelijk waar zijn/haar ontwikkelpotentieel ligt in relatie tot de (toekomstige) functie.

Een Fitch-ontwikkelassessment geeft handvatten om medewerkers optimaal in te zetten voor de organisatie en hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. De competentieanalyse (Fitch) kan ook gebruikt worden om te komen tot een juiste selectie van kandidaten (Fitch-selecteur), binnen de HR-cyclus voor een jaarlijkse evaluatie van de competenties van medewerkers (Fitch-competentiemeter) of voor teamcoaching (Fitch-teamscan). Ook voor een vlootschouw of zelfanalyse in het kader van strategsiche personeelsplanning (SPP),  kan de Fitch-analyse worden ingezet.

Een Fitch-ontwikkelassessment beantwoordt de volgende vragen:

 • Welke competenties en ontwikkelmogelijkheden zijn er bij mijn medewerkers en hoe verhoudt zich dit tot de functies (t.b.v. competentieontwikkeling)?
 • Hoe voorkom ik dat talentvolle medewerkers mijn organisatie verlaten en hoe haal ik het maximale uit mijn medewerkers? (talentmanagement)
 • Hoe verklein ik het risico op een mismatch?
 • Hoe haal ik de juiste persoon binnen voor een bepalende positie in mijn bedrijf?
 • Hoe laat ik talenten in mijn team beter tot hun recht komen en bevorder ik de samenwerking en competentieontwikkeling?
 • Hoe creëer ik urgentie om te werken aan duurzame inzetbaarheid, ook in relatie tot uitkomsten van SPP?

Wat mag u van ons verwachten?

 • Competentieprofielen voorzien van een Fitch-profiel per functie.

 • Inzicht in de kwaliteiten, valkuilen en het ontwikkelpotentieel van medewerkers, teruggekoppeld in een uitgebreide rapportage en een persoonlijk gesprek.

 • Een ontwikkelassessment waarmee inzicht wordt verkregen in hoe medewerkers op de voor de functie belangrijke competenties scoren en waar de grootste kansen liggen voor ontwikkeling; óók in teamverband.

 • Een helder beeld van hoe kandidaten mogelijk in de functie zouden passen, wie de beste kandidaat is, en waar competentieontwikkeling noodzakelijk en kansrijk is.

 • Onderbouwd ontwikkel-, trainings- en opleidingsadvies.

 • Advies over de meest effectieve inzet van mensen, competentieontwikkeling en/of teamontwikkeling.

 • Management development & coaching en training van medewerker/leidinggevende in de te ontwikkelen competenties en vaardigheden.


Download informatie Fitch Fitch teaser