Professionals / management development en coaching

EVZ organisatie-advies heeft adviseurs in huis die uw management of professionals kunnen coachen en trainen en daarmee invulling kunnen geven aan uw professionals/management development.

In onze maatwerktrainingen voor leidinggevenden (managementontwikkeling/management development) en medewerkers (persoonlijke ontwikkeling) is er veel ruimte om te leren en te experimenteren met nieuw gedrag. Op maat, want wat voor de één gemakkelijk is, is moeilijk voor de ander en omgekeerd.

Voorbeelden van trainingsonderwerpen zijn:

 • HR-cyclus en het beoordelen en voeren van effectieve functioneringsgesprekken.
 • Situationeel leidinggeven.
 • Omgaan met weerstand.
 • Geven en ontvangen van feedback.
 • Voeren van slechtnieuws- of correctiegesprekken.
 • Het maken van SM(W)ART afspraken.
 • Effectiviteitsverbetering van HR.
 • Persoonlijke effectiviteit.

Desgewenst kunnen deze trainingen gebundeld worden in een management development programma, eventueel aangevuld met management-coaching.

Een (management-)coach kan helpen antwoorden te vinden op (persoonlijke) dilemma’s en vragen, waardoor de gecoachte op eigen kracht komt tot effectiever gedrag of een verandering.

Wij zorgen voor borging van onze trainingsinspanningen door deze te koppelen aan een intervisietraject. Met intervisie kunt u, met vakgenoten samen, leren en vooruitkomen in professionaliteit. Intervisie kan worden toegepast bij organisatieveranderingen en bij de implementatie van nieuwe werkwijzen of rollen. Ook past intervisie prima in een management-development-programma.

Wat mag u van ons verwachten?

 • Ruime ervaring met het geven van (gespreks)trainingen, coaching en intervisie en management development, waarbij de nadruk ligt op het laten beklijven van het geleerde en de toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.
 • Een management-development-programma of -training(en) op maat die aansluiten bij uw vraagstelling en/of de behoeften en wensen van de deelnemers, binnen een prettige en veilige leeromgeving met een afwisselend, praktisch en verrassend programma.

 • Deskundigheid op het gebied van het stimuleren en bevorderen van nieuw gedrag bij deelnemers.


In onderstaand filmpje worden de kwaliteiten van Birgit Schuurman ontwikkeld door begeleiding van Mathilde Santing.