Training, management development en coaching

Training en coaching helpen invulling te geven aan de ontwikkeling van management en professionals binnen jullie organisatie en kunnen op verschillende wijzen worden vormgegeven. In onze maatwerktrainingen voor leidinggevenden (managementontwikkeling/management development) en medewerkers (persoonlijke ontwikkeling) is er veel ruimte om te leren en te experimenteren met nieuw gedrag. Op maat, want wat voor de een gemakkelijk is, is moeilijk voor de ander en omgekeerd.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een management-development-programma of -training(en) in aansluiting op jullie vraagstelling en de behoeften en wensen van de deelnemers, binnen een prettige en veilige leeromgeving met een afwisselend, praktisch, interactief programma.
 • (Management)coaching die helpt antwoorden te vinden op (persoonlijke) dilemma’s en vragen, waardoor de coachee op eigen kracht komt tot effectiever gedrag of een verandering.
 • Nadruk op het laten beklijven van het geleerde en de toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.
 • Deskundigheid op het gebied van het stimuleren en bevorderen van nieuw gedrag bij deelnemers.
 • Desgewenst intervisie of kalibratiesessies om nieuw gedrag te borgen.

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

Samen brengen we in kaart waar jullie organisatie behoefte aan heeft en bepalen we welke interventie(s) het best kan (kunnen) worden ingezet, aansluitend op gewenste ontwikkeling/gedragsverandering die nodig is om doelstellingen te realiseren.

Voorbeelden van trainingsonderwerpen zijn:

 • HR-cyclus en het beoordelen en voeren van effectieve functioneringsgesprekken
 • Situationeel leidinggeven
 • Omgaan met weerstand
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Voeren van slechtnieuws- of correctiegesprekken
 • Het maken van SM(W)ART afspraken
 • Effectiviteitsverbetering van HR
 • Persoonlijke effectiviteit

Desgewenst kunnen we door een intervisietraject of kalibratiesessies de trainingsopbrengsten borgen. Met intervisie kun je, met vakgenoten samen, leren en vooruitkomen in professionaliteit. Intervisie kan worden toegepast bij organisatieveranderingen en bij de implementatie van nieuwe werkwijzen of rollen. Ook past intervisie prima in een management-development-programma. Kalibratiesessies  bevorderen het gezamenlijke normgevoel en bieden handvatten voor uitgebalanceerd en uitlegbaar beoordelen.