HR-cyclus / beoordelen

Iedere organisatie, dus ook die van u, is erop gericht om haar doelstellingen te realiseren. En omdat het de ménsen zijn die deze doelstellingen dienen te realiseren, worden medewerkers in de praktijk continu beoordeeld en ontvangen zij regelmatig feedback over hun functioneren. Of dat nu gaat om de resultaten die zij hebben bereikt of hun persoonlijke ontwikkeling, de HR-cyclus is hét moment voor leidinggevenden en medewerkers om het ‘functioneren’ formeel met elkaar te bespreken en samen te werken aan een duurzame afstemming.

De HR-cyclus bestaat uit één of meerdere gesprekken. Een HR-cyclus bevat meestal een plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek. In het planningsgesprek maakt u resultaat- en ontwikkelafspraken. Tijdens het functioneringsgesprek bekijkt u samen met de medewerker de voortgang. Tenslotte wordt feedback gegeven en de basis gelegd voor nieuwe planningsafspraken. De focus ligt daarbij op ‘continu leren en verbeteren’. 

Wat mag u van ons verwachten?

  • Een scherpe discussie over de invulling, inrichting en introductie van de HR-cyclus en daarmee samenhangende HR-instrumenten, indien gewenst tijdens een HR-conferentie.
  • Een integratie van de HR-cyclus in de planning- en control-cyclus van uw organisatie.
  • Uitwerking van een beoordelingsformulier, inclusief toelichting en handleidingen.
  • Management coaching en training gericht op het maken van SMART geformuleerde resultaat- en ontwikkelafspraken, het geven en ontvangen van feedback e.d., zodat gesprekken in de HR-cyclus ook echt leiden tot gewenste veranderingen en een meerwaarde zijn voor medewerker én organisatie.
  • Kalibratiesessies en/of intervisie om een gezamenlijk normgevoel m.b.t. de HR-cyclus en beoordelen te ontwikkelen: Wat vinden wij een goede resultaat-/ontwikkelafspraak? Waar leggen wij de grens tussen onvoldoende, goed en zeer goed?