HR-cyclus / beoordelen

De HR-cyclus is hét moment voor leidinggevenden en medewerkers om het ‘functioneren’ formeel met elkaar te bespreken en af te stemmen over te bereiken resultaten en/of persoonlijke ontwikkeling. Het is een mooi moment om even afstand te nemen van de dagelijkse inhoud van het werk en om samen terug- en vooruit te kijken. Een HR-cyclus kan op verschillende manieren worden ingericht. Voorbeelden zijn: drie gesprekken per jaar, continu evalueren, 360-graden feedback, peer/team-reviews. Dat kan ook als er sprake is van zelfsturing of zelforganisatie. Het belangrijkst is aan te sluiten bij de doelstelling: Wat wil je als organisatie bereiken in de HR-cyclus?

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een werksessie met HR en mogelijk andere belanghebbenden (MT, OR), waar we de discussie begeleiden over de invulling, inrichting en introductie van een HR-cyclus en daarmee samenhangende HR-instrumenten.
 • De uitwerking van de HR-cyclus, desgewenst inclusief formulieren, toelichting en handleidingen.
 • Training van het management (voeren van het goede gesprek, SMART formuleren van resultaat- en ontwikkelafspraken, het geven en ontvangen van feedback e.d.).
 • Informatievoorziening richting medewerkers over de nieuwe HR-cyclus.
 • Begeleiding in kalibratiesessies en/of intervisie om een gezamenlijk normgevoel m.b.t. de HR-cyclus en beoordelen te ontwikkelen.

ERVARING VAN EEN KLANT

Kitty Frijns, Manager Human Recources bij Maastricht Aachen Airport: ‘EVZ organisatie-advies heeft bij ons een sessie verzorgd waarbij MT, leidinggevenden én OR op verrassende wijze zijn gestimuleerd om input te geven voor een nieuwe HR-cyclus. Ook collega’s die het lastig vinden hun mening te geven spraken zich uit. Daarmee was het een heel productieve sessie met een breed gedragen resultaat. Een inspirerende en goede aanpak, waaruit een goed passende HR-cyclus op maat is voortgekomen.’

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

Samen kijken we welke invulling van de HR-cyclus bij jullie organisatie past, zodat deze optimaal aansluit bij de doelen en cultuur van de organisatie. Hiertoe komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 • Waar wil je op sturen (resultaten en/of ontwikkeling van medewerkers) en wat betekent dit voor de HR-cyclus?
 • Wie is er aan de bal, de medewerker of de leidinggevende?
 • Hoe zorg je dat gemaakte resultaat- en ontwikkelafspraken leiden tot de gewenste veranderingen en van meerwaarde zijn voor de medewerker en de organisatie?
 • Wat vind je een goede resultaat-/ontwikkelafspraak?
 • Waar leg je de grens tussen onvoldoende, goed en zeer goed en hoe zorg je ervoor dat dit consistent wordt toegepast door alle leidinggevenden?
 • Hoe maak je de koppeling tussen beoordelen en belonen?