Functiewaardering

Functiewaardering is de basis voor een objectieve rangordening van functies binnen een functiegroepenstructuur en daarmee de onderlegger voor de beloning van functies. Wij zijn licentiehouder van het functiewaarderingssysteem IFA. IFA staat voor Integrale FunctieAnalysemethode en is geschikt voor het waarderen van alle soorten functies in alle typen organisaties. Daarnaast hebben we als licentiehouder bijna dertig jaar ORBA toegepast en hebben we ruime ervaring met functiewaardering/niveaubepaling met diverse andere systemen (onder meer ISF/SAO, CATS, FWG, FUWASYS en HAY).

Wat kun je van ons verwachten?

  • Inzicht in de voor- en nadelen van diverse systemen voor functiewaardering.
  • Ondersteuning bij het verkrijgen van draagvlak binnen jouw organisatie voor de introductie van functiewaardering.
  • Deskundige toepassing van functiewaardering om te komen tot niveaubepaling en rangordening van functies.
  • Het verkrijgen van draagvlak voor de uitkomsten van functiewaardering. Intern, maar ook bij de verschillende vakorganisaties.
  • Een doeltreffende training voor HR en management om vanuit de hoofdkenmerken van het toegepaste systeem zelf nieuwe en gewijzigde functies in te delen in het functiegroepenstelsel.

ERVARINGEN VAN KLANTEN


Richard Paalman, Manager HRM bij CRV: "Wij waarderen met name de deskundigheid en onafhankelijkheid van EVZ op het gebied van functiewaardering."
 

Eduard de Bruijn, Manager sociale fondsen, arbeidsmarkt & cao's bij Actor Bureau voor sectoradvies: "Wij wilden graag een externe toets op ons arbeidsvoorwaardenpakket en een actualisatie van de functiewegingen. Daar heeft EVZ ons prima bij geholpen. Goede inhoudelijke advisering, en zeer betrokken en flexibel in de begeleiding en uitvoering."

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

Om functiewaardering adequaat toe te passen, is inzicht nodig in de inhoud en afbakening van werkzaamheden. Op basis van gesprekken met het management vormen we een beeld van de organisatorische context, de bedrijfsprocessen en de verdeling van verantwoordelijkheden over de verschillende functies. Op basis van jarenlange ervaring met het toepassen van de functiewaardering bepalen we vervolgens de niveaus van de functies binnen de organisatie, zodat jullie organisatie beschikt over:

  • Een objectieve bepaling van de niveaus en rangorde van functies als basis voor uitlegbare onderlinge beloningsverhoudingen en daarmee een onderbouwd salarissysteem/beloningsbeleid.
  • Duidelijkheid over de (verschillen tussen) beloning van functies.
  • Een gedegen basis voor andere HR-instrumenten (zoals de HR-cyclus).

Download meer informatie over IFA