Functiehuis

"Ons functiehuis is verouderd en we willen dit graag actualiseren" en "We willen een functiehuis ontwikkelen" behoren tot de meest gestelde vragen aan EVZ. Vaak spreken organisaties daarbij ook de wens uit om het aantal functieomschrijvingen te beperken en/of inzicht te creëren in ontwikkel-/loopbaanpaden voor medewerkers.

Het functiehuis en de functieomschrijvingen die daar onderdeel van uitmaken bieden houvast voor de verdeling van verantwoordelijkheden in organisaties. Een functieomschrijving is ook de basis voor het vaststellen van de niveaus van functies en de onderbouwing van onderlinge verhoudingen. Een goede omschrijving kun je bovendien gebruiken als ‘handvat’ voor verschillende HR-toepassingen, zoals werving en selectie en het sturen van de inzet en ontwikkeling van medewerkers in de HR-cyclus.

Wat kun je van EVZ verwachten?

 • Advies over de te omschrijven functies binnen jullie organisatie.
 • Resultaatgerichte (generieke) functieomschrijvingen, inclusief inzicht in:
  • de beoogde resultaatbijdragen/output van functies;
  • de benodigde kwaliteiten om die resultaten/output te realiseren;
  • de bijbehorende (door Fitch online) meetbare competenties;
  • verschillen tussen posities/niveaus in een functiereeks.
 • Een praktische training in het zelf maken van functieomschrijvingen.

ERVARING VAN KLANTEN

Robin de Lange, directeur Ouwehands Dierenpark: "EVZ adviseert ons al jaren naar alle tevredenheid over het onderhoud aan ons functiehuis. Ze luisteren naar onze wensen en behoeften en bieden op pragmatische en gedegen wijze maatwerkoplossingen."

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

We hebben vele jaren ervaring in het omschrijven van functies, functiereeksen en het maken van een functiehuis; iedere keer weer maatwerk. Er bestaat geen vast format voor het beschrijven van functies, maar het omvat meestal een resultaatprofiel en een competentieprofiel. Als een functie op verschillende niveaus voorkomt (functiereeks), dan beschrijven we het verschil in een matrix met Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK). In samenspraak en aansluitend op de behoeften van jullie organisatie komen we tot een plan van aanpak, dat vaak uit onderstaande elementen bestaat:

 • Kick-off-bijeenkomst met management en HR, waarin het plan van aanpak en kaders en uitgangspunten worden vastgesteld en wordt gezorgd voor betrokkenheid, draagvlak en acceptatie.
 • Aansluitend op de (gewenste) organisatiestructuur en -processen uitwerken van een ‘blauwdruk’ waarin de uit te werken functies worden benoemd.
 • Verdiepingsgesprekken met leidinggevenden en indien gewenst medewerkers om inzicht te krijgen in de verantwoordelijkheden en afbakening en de benodigde ervaring en vaardigheden van/voor de verschillende functies. Zo nodig verzamelen we ook input over de verschillende niveaus/posities binnen een functiereeks.
 • Uitwerking van de verschillende functies/functiereeksen, die ter toetsing worden voorgelegd aan de belanghebbenden.
 • Indien gewenst bepalen van de niveaus en rangorde van de verschillende functies en ondersteunen bij het ontwikkelen van een beloningsbeleid.
 • Implementatie en ontwikkelen van HR-cyclus, trainen van management etc.