Resultaatgerichte functies/functiereeksen

Functiebeschrijvingen bieden houvast voor de verdeling van verantwoordelijkheden in organisaties. Een functiebeschrijving is ook de basis voor het vaststellen van de niveaus van functies en de onderbouwing van onderlinge verhoudingen. Een goede beschrijving kun je bovendien gebruiken als ‘handvat’ voor verschillende HR-toepassingen, zoals werving en selectie en het sturen van de inzet en ontwikkeling van medewerkers.

Wat mag u van ons verwachten?

 • Advies over de te omschrijven functies binnen jullie organisatie.
 • Resultaatgerichte (generieke) functiebeschrijvingen, inclusief inzicht in:
  • de beoogde resultaatbijdragen/output van functies;
  • de benodigde kwaliteiten om die resultaten/output te realiseren;
  • de bijbehorende (door Fitch meetbare) competenties;
  • verschillen tussen posities/niveaus in een functiereeks.
 • Een praktische training in het zelf maken van functiebeschrijvingen.

ERVARINGEN VAN KLANTEN

Truus van der Zanden, P&O-adviseur bij woningbouwvereniging Talis: "In 2013 hebben we kennisgemaakt met EVZ. We zijn gestart met een intensief traject van een aantal dagen waarin de adviseur van EVZ onze leidinggevenden heeft ondersteund en geadviseerd in het zelf beschrijven van alle functies na de reorganisatie. We hebben er onder begeleiding van de deskundige leermeester in een open gesprekssfeer een succes van kunnen maken. We hebben een gevoel van ‘samen werken, samen ontdekken en samen leren’ overgehouden. Dat is wat we bij Talis zoeken in externe adviseurs en wat ons een basis geeft voor een duurzame samenwerking."

Karen Bosch, HR-directeur HTM: “Door een kritische en professionele ondersteuning heeft EVZ ons geholpen om het functieonderzoek snel en met het gewenste resultaat te realiseren.”

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

We hebben vele jaren ervaring in het omschrijven van functies, functiereeksen en het maken van een functiehuis; ieder keer weer maatwerk. Er bestaat geen vast format voor het beschrijven van functies, maar het omvat meestal een resultaatprofiel en een competentieprofiel. Als een functie op verschillende niveaus voorkomt (functiereeks), dan beschrijven we het verschil in een matrix met Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK). In samenspraak en aansluitend op de behoeften van jullie organisatie komen we tot een plan van aanpak, dat vaak uit onderstaande elementen bestaat:

 • Kick-off-bijeenkomst met management en HR, waarin het plan van aanpak en kaders en uitgangspunten worden vastgesteld en wordt gezorgd voor betrokkenheid, draagvlak en acceptatie.
 • Aansluitend op de (gewenste) organisatiestructuur en -processen uitwerken van een ‘blauwdruk’ waarin de uit te werken functies worden benoemd.
 • Verdiepingsgesprekken met leidinggevenden en indien gewenst medewerkers om inzicht te krijgen in de verantwoordelijkheden en afbakening en de benodigde ervaring en vaardigheden van/voor de verschillende functies. Zo nodig verzamelen we ook input over de verschillende niveaus/posities binnen een functiereeks.
 • Uitwerking van de verschillende functies/functiereeksen, die ter toetsing worden voorgelegd aan de belanghebbenden.
 • Indien gewenst bepalen van de niveaus en rangorde van de verschillende functies en ondersteunen bij het ontwikkelen van een beloningsbeleid.
 • Implementatie en ontwikkelen van HR-cyclus, trainen van management etc.

Download voorbeeld functiebeschrijving