Resultaatgerichte functiebeschrijving, functiehuis en functiereeksen

Het doel van functiebeschrijvingen kan meerledig zijn. Ten eerste biedt het houvast voor de verdeling van verantwoordelijkheden in organisaties. Ten tweede is een functiebeschrijving een onderlegger om het niveau van functies vast te stellen (en onderlinge verhoudingen te onderbouwen). Een derde en laatste doel is dat een functiebeschrijving een handvat biedt voor het sturen van resultaatbijdragen en ontwikkeling van medewerkers.

Er bestaat geen vast format voor het beschrijven van functies. Het normaliter door EVZ gehanteerde format voor functiebeschrijvingen bevat een resultaat- en competentieprofiel. Indien een functie op verschillende niveaus voorkomt (functiereeks), definiëren wij het verschil in een Niveau Onderscheidende Kenmerken-matrix (NOK).

De functiebeschrijving dient vervolgens als basis/handvat voor verschillende HR-toepassingen, waaronder werving en selectie, maar ook voor het sturen van de inzet en ontwikkeling van medewerkers.

Truus van der Zanden, P&O-adviseur bij woningbouwvereniging Talis: "In 2013 hebben we kennisgemaakt met EVZ. We zijn gestart met een intensief traject van een aantal dagen waarin de adviseur van EVZ onze leidinggevenden heeft ondersteund en geadviseerd in het zelf beschrijven van alle functies na de reorganisatie. We hebben er onder begeleiding van de deskundige leermeester in een open gesprekssfeer een succes van kunnen maken. We hebben een gevoel van ‘samen werken, samen ontdekken en samen leren’ overgehouden. Dat is wat we bij Talis zoeken in externe adviseurs en wat ons een basis geeft voor een duurzame samenwerking."

Karen Bosch, HR-directeur HTM: “Door een kritische en professionele ondersteuning heeft EVZ ons geholpen om het functieonderzoek snel en met het gewenste resultaat te realiseren.”

Wat mag u van EVZ verwachten?

  • Een heldere en scherp advies over de benodigde functiestructuur / functiehuis.
  • Het opstellen van resultaatgerichte (generieke) functiebeschrijvingen met duidelijkheid over:
    • de beoogde resultaatbijdragen/output van functies;
    • de benodigde kwaliteiten voor het opleveren van de beoogde output, ook in termen van (door Fitch meetbare) competenties;
    • (indien van toepassing) een scherpe afbakening van verschillen tussen posities in een functiereeks (Niveau Onderscheidende Kenmerken).
  • Een training in het maken van functiebeschrijvingen.

Download voorbeeld functiebeschrijving