Duurzame inzetbaarheid

De arbeidsmarkt verandert, functies veranderen en we verwachten van onze medewerkers dat ze daarin meegaan. We vragen ze flexibel te zijn, nieuwe vaardigheden te leren, zich te blijven ontwikkelen en hun talenten optimaal te benutten. We zien graag dat ze gezond, productief en met plezier aan het werk zijn. Het is dan ook van belang de duurzame inzetbaarheid van ons personeel te bevorderen. Een hele uitdaging, waar je als werkgever/werkgeverscollectief voor staat.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Een strategische maar ook praktische aanpak van vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
  • Ruime ervaring met het ontwikkelen en uitwerken van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
  • De beschikbaarheid van en ervaring met tools en praktische werkwijzen.
  • Programmamanagement in grote organisaties of (regionale, intersectorale) samenwerkingsverbanden.

ERVARING VAN KLANTEN

EVZ heeft als projectleider met FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties) Corpoconnect Limburg opgezet, een samenwerkingsverband van woningcorporaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid: www.corpoconnect.nl

Leon Piket, medewerker van een van de betrokken corporaties: "Persoonlijk ga ik bespreken wat de mogelijkheden zijn om mij beter te ontwikkelen binnen mijn werk als wijk/buurt- en complexbeheerder. We mogen blij zijn met onze organisatie, dat wij deze mogelijkheden krijgen om je als medewerker verder te ontwikkelen. Daar wil ik zeker gebruik van maken."

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

Duurzame inzetbaarheid stimuleren zorgt ervoor dat er zowel nu als in de toekomst de juiste kwaliteiten beschikbaar zijn in jullie organisatie. Je helpt medewerkers ermee door te bevorderen dat zij in staat zijn werk te houden én te krijgen. Structurele aandacht voor duurzame inzetbaarheid in het HR-beleid zorgt voor:

  • Flexibiliteit en wendbaarheid.
  • Beschikbaarheid van de juiste kwaliteiten en/of de mogelijkheid deze te ontwikkelen.
  • Werkplezier en vermindering van werkstress en verzuim.
  • Hogere arbeidsproductiviteit.

Onze ‘duurzame inzetbaarheid’-programma’s zijn erop gericht om medewerkers drie fases te laten doorlopen. In de eerste fase worden zij zich bewust van ontwikkelingen in relatie tot hun toekomstperspectief en doen ze inspiratie op over mogelijkheden en alternatieven. Vervolgens verdiepen zij zich in de tweede fase in hun eigen talenten en hoe ze dit potentieel kunnen inzetten in hun loopbaan. Tenslotte gaan ze in de derde fase concreet aan de slag met het ontwikkelen van vaardigheden om dit te realiseren.