Doorrekenen wijziging arbeidsvoorwaarden: PROLOOG©

Wat zijn de financiële consequenties van een verandering in arbeidsvoorwaarden? Wat is de directe impact van een wijziging in het arbeidsvoorwaardenpakket op de personeelskosten en welke gevolgen heeft dit in de toekomst? Deze belangrijke vragen komen naar voren bij het onderhandelen over en afsluiten van cao’s, voor organisaties maar ook voor branches. Weet u altijd wat de financiële gevolgen zijn van aanpassing van arbeidsvoorwaarden, voor nu en in de toekomst?

Voor sommige arbeidsvoorwaarden is de rekensom niet zo moeilijk. Het doorrekenen van een procentuele verhoging van een eindejaars­uitkering of de collectieve toekenning van een extra verlofdag bijvoorbeeld, is niet al te ingewikkeld. Maar wat betekent een inhoudelijke aanpassing van de regeling vergoeding woon-werkverkeer? En wat zijn de consequenties van het afschaffen van de seniorenregeling? Of wat is de impact van een geheel nieuwe salaristabel met nieuwe functiegroepen en andere minimum- en maximumsalarisbedragen? En wat betekenen deze veranderingen over vijf of tien jaar?

PROLOOG© biedt dit inzicht. 

“Door Proloog heb ik inzicht gekregen in de kosten van de seniorenregeling en heb in overleg met de OR de regeling afgebouwd.”

“Op basis van een ‘maatmanpopulatie’ heeft EVZ inzichtelijk gemaakt wat de impact voor onze branche-cao is van het aanpassen van de ploegentoeslagen.”

“Ik schrok van de omvang van de reiskosten binnen ons bedrijf en heb samen met EVZ de regelingen omgezet in een budget per medewerker.”

Wat mag u van ons verwachten?

  • PROLOOG© is een applicatie, ontwikkeld door EVZ organisatie-advies, die het mogelijk maakt (een steekproef van) personeelsgegevens in te lezen en vervolgens de financiële gevolgen van aanpassing(en) van arbeidsvoorwaarden door te rekenen. De gebruiker kan in de applicatie aan de ‘arbeidsvoorwaardelijke knoppen’ draaien.
  • Online toepassing, voorzien van alle mogelijkheden die een modern arbeidsvoorwaardenpakket vraagt. 
  • Doorrekening van de consequenties van aanpassing van alle kwantificeerbare arbeidsvoorwaarden. 
  • De mogelijkheid om het systeem zelf te gebruiken via een abonnementsvorm (uiteraard met professionele gebruikersondersteuning vanuit EVZ organisatie-advies). 
  • Indien gewenst ondersteuning vanuit EVZ organisatie-advies bij (de onderhandeling over) het aanpassen van arbeidsvoorwaarden, waarbij uw adviseur PROLOOG© gebruikt om financiële consequenties inzichtelijk te maken.

Meer over PROLOOG