Competentieontwikkeling

Wil je medewerkers die (nog) meer toegevoegde waarde leveren voor de organisatie? Door het (verder) ontwikkelen van competenties (kennis, vaardigheden en gedrag) leveren medewerkers (nog) betere prestaties. Competentieontwikkeling draagt ook bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, en is dus ook van belang voor henzelf.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Vaststellen van de benodigde competenties om organisatie- en teamdoelstellingen en verwachte bijdragen van medewerkers te kunnen realiseren.
  • Uitwerken van Fitch-competentieprofielen, meetbaar met een online assessment.
  • (Ondersteuning bij het) ontwikkelen van (collectieve en individuele) opleidings- en ontwikkelplannen, trainingen en management development.  
  • Advies over de samenhang van competentieontwikkeling met andere HR-instrumenten, zoals de HR-cyclus.
  • Coaching van leidinggevenden en medewerkers, zodat aandacht voor compententiemanagement wordt geborgd.

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

Gericht investeren in competentieontwikkeling vraagt meer dan het aanbieden van opleidingen of cursussen. Om de investering te laten renderen, helpen we je met het creëren van inzicht in:

  • De competenties die de organisatie, nu en in de toekomst, nodig heeft om (strategische) doelstellingen te kunnen realiseren.
  • De competenties die nodig zijn om de verschillende functies binnen de organisatie succesvol te kunnen uitvoeren.
  • De benodigde competentieontwikkeling van (groepen) medewerkers.
  • Een bij de organisatie passende manier om invulling te geven aan competentieontwikkeling en deze vervolgens te borgen.
  • Het effect van investeringen in competentieontwikkeling en mogelijkheden voor optimalisatie hiervan.