Competentieontwikkeling

Wilt u dat uw medewerkers (nog) sterker in hun functie staan en op die manier (nog) meer toegevoegde waarde leveren voor uw bedrijf? Investeer dan in de competentieontwikkeling van medewerkers, dan leveren zij betere prestaties en worden duurzaam inzetbaar.

Gericht investeren in de training en competentieontwikkeling van medewerkers vraagt meer dan het aanbieden van opleidingen of cursussen. De volgende punten zijn van belang:

  • Vaststellen van de competenties (in termen van kennis, vaardigheden en gedrag) die in de organisatie en functies nodig zijn om (nu en in de toekomst) succesvol te zijn.
  • Vaststellen over welke kwaliteiten de medewerkers reeds beschikken en welke competentieontwikkeling nodig is.
  • Nadenken over de vormgeving en borging van competentieontwikkeling binnen uw organisatie.
  • Nadenken over het optimaliseren en inzichtelijk maken van het effect van investeringen in deze competentieontwikkeling.

Ontdek de voordelen van talentmanagement.

Wat mag u van EVZ verwachten?

  • Vanuit organisatiedoelstellingen vaststellen van benodigde competenties en deze uitwerken in (Fitch-)competentieprofielen.
  • Het met behulp van Fitch vergelijken van competenties van medewerkers met benodigde competenties en zo de gewenste competentieontwikkeling in kaart brengen.
  • (Ondersteuning bij het) ontwikkelen van (collectieve en individuele) opleidings- en ontwikkelplannen en management development.
  • Advies over een integrale HR-benadering, waarbij competentieontwikkeling wordt ingevuld in samenhang met andere HR-instrumenten, zoals de HR-cyclus.
  • Management coaching en training van leidinggevenden, waardoor aandacht voor competentieontwikkeling wordt geborgd.