Beloningsbeleid ontwikkelen

De belangrijkste vraag die je kunt stellen bij het ontwikkelen van beloningsbeleid is: ‘Wat wil jullie organisatie met het belonen van werknemers bereiken?’. Belonen is naar onze mening geen doel op zich, maar een middel om de resultaten en ontwikkeling van medewerkers te sturen en te waarderen. Een effectief beloningsbeleid is gebaseerd op de organisatiestrategie en ondersteunt daarmee het realiseren van het vastgestelde HR-beleid. Gebaseerd op deze visie werken we samen een beloningsbeleid uit dat de organisatiestrategie ondersteunt, ook als jullie werken volgens de principes van zelfsturing of zelforganisatie.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Een werksessie met verschillende belanghebbenden over belonen, waar we het antwoord formuleren op de vragen ‘Wat wil de organisatie bereiken met de beloning van werknemers?’ en ‘Wat betekent dit voor onze organisatie?’.
  • De uitwerking van een afgewogen en integraal beloningsbeleid dat de organisatiestrategie ondersteunt en, indien gewenst, ruimte biedt voor differentiatie op individueel niveau maar ook tussen groepen medewerkers.
  • Een praktisch beloningssysteem, waarmee de beloning(sontwikkeling) van medewerkers wordt onderbouwd en uit te leggen is.
  • Doorrekening van de financiële consequenties van aanpassingen in arbeidsvoorwaarden met onze applicatie PROLOOG.
  • Een beleid dat aansluit op de interne wensen en behoeften en externe ontwikkelingen in de sector/branche.

ERVARNG VAN EEN KLANT

Bianca Willems, HR Country Manager Netherlands bij NXP Semiconductors: "EVZ organisatie-advies heeft in opdracht van ons (NXP), de vakbonden en de ondernemingsraad een onderzoek uitgevoerd naar de bonus als beloningselement binnen NXP. Door de heldere aanpak en uitleg hebben we effectieve discussies kunnen voeren en is conform de planning een mooi onderzoeksrapport opgeleverd dat richting geeft aan onze besluitvorming."

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

We adviseren je over en helpen je graag bij het ontwikkelen van een optimaal beloningsbeleid door het beantwoorden van vragen als:

  • Wat zijn de knelpunten die jullie ervaren in het huidige beloningsbeleid/beloningssysteem?
  • Hoe kan de effectiviteit van het huidige beloningsbeleid/beloningssysteem voor werknemers worden vergroot?
  • Wil je de prestaties en ontwikkeling van individuele medewerkers van invloed laten zijn op de beloning van medewerkers?
  • Hoe kun je competentiebeloning en/of prestatiebeloning effectief inzetten?
  • Wil je als organisatie differentiëren in de beloning van (groepen) medewerkers en zo ja, hoe?

Download informatie Beloningsconferentie