Beloningsbeleid ontwikkelen

De centrale vraag die wij stellen bij het ontwikkelen van beloningsbeleid is: “Wat wilt u met het beloningssysteem van werknemers bereiken?”. Belonen is geen doel op zich, maar een middel om de resultaten en ontwikkeling van medewerkers te sturen en te waarderen. Gebaseerd op uw visie werken wij daarom een beloningsbeleid uit dat uw organisatiestrategie ondersteunt.

Een uitgebalanceerd beloningsbeleid is gebaseerd op de organisatiestrategie en ondersteunt daarmee het realiseren van een effectief HR-beleid. Om een voor uw organisatie optimaal beloningsbeleid te ontwikkelen adviseren we u over en helpen we u bij het formuleren van antwoorden op vragen als:

  • Hoe kan de effectiviteit van het huidige beloningsbeleid / beloningssysteem voor werknemers worden vergroot?
  • Is het wenselijk om de prestaties en ontwikkeling van individuele medewerkers van invloed te laten zijn op de beloning van medewerkers?
  • Hoe kan competentiebeloning en/of prestatiebeloning effectief worden ingezet?
  • Willen wij als organisatie differentiëren in de beloning van (groepen) medewerkers en zo ja, hoe?

Bianca Willems, HR Country Manager Netherlands bij NXP Semiconductors: "EVZ organisatie-advies heeft in opdracht van ons (NXP), de vakbonden en de ondernemingsraad een onderzoek uitgevoerd naar de bonus als beloningselement binnen NXP. Door de heldere aanpak en uitleg hebben we effectieve discussies kunnen voeren en is conform de planning een mooi onderzoeksrapport opgeleverd dat richting geeft aan onze besluitvorming."

Wat mag u van ons verwachten?

  • Ons uitgangspunt is een beloningsconferentie met deelnemers uit uw bedrijf, waarbij antwoord wordt gevonden op de centrale vraag: “Wat wil uw organisatie bereiken met beloning van werknemers?”.
  • Uitwerking van een afgewogen en integraal beloningsbeleid dat de organisatiestrategie ondersteunt met, indien gewenst, ruimte voor differentiatie op individueel niveau, maar ook tussen groepen medewerkers.
  • Praktische beloningssystemen en hulpmiddelen, zoals competentiebeloning, om de beloning(sontwikkeling) van medewerkers te onderbouwen en uitlegbaar te maken richting betrokkenen.
  • Doorrekening van de financiële consequenties van aanpassingen in arbeidsvoorwaarden met onze applicatie PROLOOG.

Download informatie Beloningsconferentie