Beloning bij zelfsturing of zelforganisatie

Steeds meer organisaties gaan over op zelfsturing of zelforganisatie. Teams of cirkels worden ingericht, rollen worden gedefinieerd, besluitvorming wordt georganiseerd en een nieuwe manier om conflicten op te lossen wordt geïmplementeerd. Beoordelen en belonen zijn vervolgens vaak de volgende zaken waarover wordt nagedacht.

Invoeren van een nieuwe manier van belonen bij zelfsturing vraagt om:

  • Een proces waarbij binnen de organisatie wordt onderzocht hoe beloning moet worden vormgegeven.
  • Handvatten waarmee de hoogte van (de groei van) het salaris kan worden bepaald.
  • Een werkwijze om binnen de zelfsturende organisatie te komen tot aanpassing van salarissen.
  • Ruimte voor in- en externe salarisvergelijking, waarmee onderlinge uitlegbaarheid wordt gecreëerd.
  • Een link met andere HR-instrumenten (zoals (zelf)beoordelen).

Wat mag u van ons verwachten?

  • Ruime ervaring op het gebied van beloning en beloningssystemen, bij vele organisaties en in diverse branches.
  • Inzicht in mogelijkheden voor belonen binnen zelforganiserende organisaties, waarbij wij als expert meedenken met de wensen en specifieke situatie binnen uw organisatie.
  • Hulp in het proces om te komen tot een beloningssysteem dat past bij uw organisatie, waarbij criteria voor beloning en werkwijzen specifiek voor uw organisatie aan de orde komen.
  • Indien gewenst werken wij verschillende mogelijkheden uit en natuurlijk krijgt u dan een toelichting.