Arbeidsvoorwaarden-regeling en -advies

Niet alleen het beloningsbeleid, maar het totale pakket van arbeidsvoorwaarden bepaalt of een organisatie zijn medewerkers voldoende kan binden en boeien. Marktconformiteit en actualiteit van de arbeidsvoorwaardenregeling zijn hierin bepalende factoren. EVZ organisatie-advies begeleidt u bij het ontwikkelen/aanpassen van uw arbeidsvoorwaardenregeling / -beleid en is bovendien in staat de daarmee gepaard gaande (ontwikkeling in) kosten inzichtelijk maken.

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om de bestaande arbeidsvoorwaardenregeling te heroverwegen. Te denken valt aan de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na een acquisitie- of fusieproces en periodieke cao-onderhandelingen, maar ook signalen van medewerkers kunnen reden geven tot aanpassing. Gedurende het proces komt uw organisatie voor tal van keuzes en vragen te staan:

  • Mogen organisaties wijzigingen in arbeidsvoorwaarden zomaar doorvoeren?
  • Wat is de bijdrage van een arbeidsvoorwaardenregeling aan een effectief HR-beleid?
  • Hanteert u dezelfde arbeidsvoorwaardenregeling voor iedereen, of geeft u medewerkers juist de gelegenheid naar eigen behoefte hun arbeidsvoorwaarden te kiezen uit een arrangement?
  • Wat zijn de kostentechnische consequenties van bepaalde keuzes?

Naast het adviseren over deze vraagstukken en het uitwerken van een passend arbeidsvoorwaardenbeleid dat uw organisatiedoelstellingen ondersteunt, kan EVZ organisatie-advies veranderingen in arbeidsvoorwaarden voor u doorrekenen met de applicatie PROLOOG. PROLOOG biedt inzicht in de financiële consequenties van aanpassingen van arbeidsvoorwaarden, zoals inhoudelijke aanpassing van de regeling woon-werkverkeer, afschaffing van de seniorenregeling of een geheel nieuwe salaristabel met andere minimum- en maximumsalarissen per salarisschaal. 

Eduard de Bruijn, Manager sociale fondsen, arbeidsmarkt & cao's bij Actor Bureau voor sectoradvies: "Wij wilden graag een externe toets op ons arbeidsvoorwaardenpakket en een actualisatie van de functiewegingen. Daar heeft EVZ ons prima bij geholpen. Goede inhoudelijke advisering, en zeer betrokken en flexibel in de begeleiding en uitvoering."

Wat mag u van ons verwachten?

  • Uitwerking van een afgewogen en integraal arbeidsvoorwaardenbeleid dat de organisatiestrategie ondersteunt.
  • Deskundigheid op het gebied van marktconformiteit en actualiteit van arbeidsvoorwaarden.
  • Begeleiding van het traject met bijvoorbeeld vakbonden en/of de ondernemingsraad en ondersteuning bij de implementatie en/of communicatie richting medewerkers.
  • Doorrekening van de financiële consequenties van aanpassingen in arbeidsvoorwaarden met onze applicatie PROLOOG.