Arbeidsvoorwaarden-regeling en -advies

Niet alleen het primaire beloningsbeleid, maar het totale pakket van arbeidsvoorwaarden bepaalt of jullie organisatie medewerkers met de benodigde kwaliteiten kan binnenhalen en behouden.

De marktconformiteit en de actualiteit van je arbeidsvoorwaardenregeling zijn hierin bepalend. Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om de bestaande arbeidsvoorwaardenregeling te heroverwegen, zoals de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na een acquisitie- of fusieproces, periodieke cao-onderhandelingen of signalen die je medewerkers afgeven.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Deskundigheid en kennis van markconformiteit en de actualiteit van arbeidsvoorwaarden.
 • Begeleiding bij het ontwikkelen/aanpassen van de arbeidsvoorwaardenregeling en/of -beleid.
 • De uitwerking van een integraal arbeidsvoorwaardenbeleid, welke de organisatiestrategie ondersteunt.
 • Begeleiding bij het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden binnen jouw organisatie, ook in het traject met de ondernemingsraad en/of vakbonden.
 • Ondersteuning bij de implementatie van gewijzigde/nieuwe voorwaarden en de communicatie naar je medewerkers.
 • Een berekening van de financiële consequenties van aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden met onze applicatie PROLOOG.

ERVARINGEN VAN EEN KLANT

Eduard de Bruijn, Manager sociale fondsen, arbeidsmarkt & cao's bij Actor Bureau voor sectoradvies: "Wij wilden graag een externe toets op ons arbeidsvoorwaardenpakket en een actualisatie van de functiewegingen. Daar heeft EVZ ons prima bij geholpen. Goede inhoudelijke advisering, en zeer betrokken en flexibel in de begeleiding en uitvoering."

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

Om te komen tot een passend arbeidsvoorwaardenpakket dat het realiseren van de organisatiestrategie en -doelstellingen ondersteunt, begeleiden we je bij en adviseren we je over de ontwikkeling/actualisatie hiervan. Hierbij passeren onder andere de volgende vragen de revue:

 • Mag je wijzigingen in arbeidsvoorwaarden zomaar doorvoeren?
 • Wat draagt een arbeidsvoorwaardenregeling bij aan een effectief HR-beleid?
 • Hanteer je dezelfde arbeidsvoorwaardenregeling voor iedereen, of geef je medewerkers juist de gelegenheid naar eigen behoefte hun arbeidsvoorwaarden te kiezen uit een keuzepakket?
 • Wie moet je in het proces betrekken om draagvlak/acceptatie te verkrijgen?
 • Wat zijn de kostentechnische consequenties van bepaalde keuzes?

Bij het maken van een keuze voor een arbeidsvoorwaardenpakket is het mogelijk dat je twijfelt tussen verschillende scenario’s. Deze scenario’s werken we desgewenst voor je uit. Ook kunnen we de veranderingen in arbeidsvoorwaarden doorrekenen in onze applicatie PROLOOG. PROLOOG biedt inzicht in de financiële consequenties van aanpassingen van arbeidsvoorwaarden, zoals inhoudelijke aanpassing van de regeling woon-werkverkeer, afschaffing van de seniorenregeling of een geheel nieuwe salaristabel met andere minimum- en maximumsalarissen per salarisschaal.