Arbeidstijdenmanagement

Moeten uw medewerkers veel overwerken en is er binnen reguliere werktijden soms te weinig werk? Redt u het niet met een rooster van 40 uur werk op kantoortijden? Worstelt u op een andere manier met het rooster? Dan is het wellicht tijd om eens goed te kijken naar uw arbeidstijdenmanagement.

Daar valt meer winst te halen dan u wellicht in eerste instantie verwacht. Niet alleen voor uw bedrijfsvoering, maar ook voor uw medewerkers: als het gaat om werkplezier telt het 'dienstrooster' vaak zwaarder dan salaris. Het inplannen van arbeid is een ingewikkelde puzzel, zeker in organisaties waar buiten kantooruren wordt gewerkt. U wordt geconfronteerd met vragen over proces-inrichting, wetgeving, toeslagen et cetera.

Er zijn natuurlijk nog meer voorbeelden te bedenken van arbeidstijdvraagstukken dan bovengenoemde. Een uitgebreidere opsomming:

  • Er bestaat het gevoel dat we vaak te veel, of te weinig, bezetting hebben.
  • We redden het niet meer met 40 uur per week (of in twee ploegen of in drie ploegen etc.).
  • We gaan (sterk) automatiseren, wat voor effect heeft dat op de arbeidstijden?
  • We weten niet hoe we het generatiepact moeten vormgeven in dienstroosters.
  • Hoe kunnen we omgaan met de benodigde flexibiliteit/ capaciteit?

Uitgewerkte voorbeelden en meer informatie leest u in de brochure die u kunt downloaden met de knop onderaan deze pagina. Natuurlijk kunt u ook gerust contact opnemen als u vragen heeft over arbeidstijdenmanagement. We helpen u graag met een maatwerkadvies!

Wat mag u van ons verwachten?

  • Analyse van de benodigde bedrijfstijd tot en met (geoptimaliseerde) werktijden
  • Een (creatieve) oplossing voor uw probleem (die vaak ook nog geld oplevert)
  • Begeleiding management/HR en afstemming met ondernemingsraad en/of vakverenigingen
  • Organiseren van betrokkenheid van medewerkers bij ‘grip op eigen werktijd’
  • Begeleiding van het gehele project van klantvraag tot geïmplementeerde oplossing.

Meer informatie over Arbeidstijdenmanagement