Agile HR

Agile staat voor wendbaarheid. Om bij te blijven in een veranderende wereld, veranderende markt en klantwens, dien je als organisatie in te spelen op verandering, bij te sturen en te evalueren. Wie van betekenis wil zijn en blijven kan niet om Agile heen. Agile is een denkwijze, die zich vertaalt in verschillende werkwijzen. De gemene deler is zelforganiserende teams, bestaande uit verschillende expertises, die in staat zijn om in een korte tijdspanne resultaat te behalen. Het stelt organisaties in staat om te gaan met onzekerheden en veranderingen.

Steeds meer organisaties experimenteren met Agile, er zijn zelfs organisaties die volledig overgaan naar Agile werken. Een werkwijze, een mindset, die organisaties meer laat aansluiten bij de snel veranderende omgeving en klantwens. Daar waar men eerst enkel in IT en ontwikkelteams Agile werkte, zien we nu een steeds grootschaligere uitrol. Deze manier van werken en organiseren botst regelmatig met de besturingsvormen en gestelde kaders. Het (her)inrichten van de HR-instrumenten, aansluitend op de Agile-waarden (flexibiliteit, transparantie en vertrouwen) haalt obstakels uit de weg en kan zelfs een Agile transformatie versnellen.

Agile werken, werken in zelforganiserende teams gefocust op het leveren van directe klantwaarde, staat haaks op de traditionele organisatie-inrichting. Dit vergt dan ook een andere aanvliegroute voor HR. Daar waar de huidige instrumenten gericht zijn op een vaste structuur, een manager-medewerker-verhouding en een jaarcyclus, vergt Agile werken een andere manier van denken. Vraagt u zichzelf eens af:

 • Werving en selectie: trekken wij met ons huidige wervingsbeleid de juiste professionals aan, die in staat zijn kortcyclisch te werken, te leren buiten hun expertise en openstaan voor verandering?
 • Leren en ontwikkelen: zijn onze medewerkers in staat om snel te leren en flexibel ingezet te worden? (Agile werken vergt 'T-shaped' professionals, medewerkers die zowel specialistische vaardigheden en kennis hebben, als bredere vaardigheden en kennis.)
 • Beoordelen: past de huidige manier van beoordelen, met een jaarcyclus en op individueel niveau, bij een (al dan niet) wisselende rol, focus en teamprestaties?
 • Belonen: past onze huidige beloningsstructuur binnen het plaatje van teamprestatie, flexibiliteit en transparantie?
 • Ondersteunt onze huidige organisatiestructuur en besturingsvorm het vormen van zelforganiserende teams?
 • Past de huidige manier van leidinggeven en leiderschap bij de nieuwe werkwijze?
 • Kunnen teams zelf met HR-instrumenten uit de voeten?

Wij gaan graag de verkenning en het experiment met u aan!

Wat mag u van ons verwachten?

 • Een scan van uw huidige manier van werken en uw Agile-initiatieven en -experimenten
 • Een scherpe discussie en ondersteuning bij het maken van keuzes in het formuleren van de ‘purpose’, ‘definition of ready’ en ‘definition of done’, ofwel het vaststellen van de visie (organisatiebreed en per team) en de manier waarop we (samen)werken en de gewenste kwaliteit leveren
 • Praktische adviezen over het inrichten van Agile HR
 • Begeleiding en samenwerking in de ontwikkeling van passende HR-instrumenten
 • Begeleiding en ondersteuning in de uitrol van passende HR-instrumenten
 • Coaching in het vertonen van (en acteren naar) de Agile-mindset

..en dit alles op de Agile-manier: bedenken, maken, testen, feedback verzamelen en verbeteren!