Wendbaar organiseren

Heb je het gevoel dat jouw organisatie zich niet snel genoeg kan aanpassen aan vraagstukken van klanten en niet flexibel genoeg is om groeikansen te benutten? Dat je vastzit in verouderde hiërarchische structuren? Dat je onvoldoende het potentieel aan talenten inzet? Dat je hierdoor de slagkracht, snelheid en het ondernemerschap mist om je doelen te realiseren?
Maak dan kennis met wendbaar organiseren!

Wendbaar organiseren kenmerkt zich door het herverdelen van verantwoordelijkheden over de hele organisatie, een dynamische structuur aan te brengen binnen een continu veranderende omgeving en vooral omdat mensen vanuit eigen talenten en drijfveren samenwerken met anderen. Maar daarvoor moet je de huidige status quo durven loslaten. Wat betekent dit? En hoe kunnen we hier bewust en doelgericht mee omgaan?

“Wendbaar organiseren is gericht op het creëren van de condities waarbinnen een bedrijf kan groeien en zich kan ontwikkelen in een situatie van onzekerheid en continue verandering.”

ERVARING VAN EEN KLANT


Marinus Kempe, bestuurder bij Woonstichting De Kernen: "De afgelopen jaren is er veel veranderd in de omgeving van Woonstichting De Kernen, evenals in de maatschappij. Ook onze natuurlijke samenwerkingspartners zoals gemeenten, zorg- en welzijnsorganisatie en klanten hebben met deze veranderingen te maken. Er komen steeds meer opgaven op hen af die ze niet alleen kunnen invullen. Samenwerking is niet langer slechts een pre maar absoluut noodzakelijk om de organisatiedoelen te bereiken. De Kernen verwacht van medewerkers ondernemendheid en samenwerking. Het samenwerken krijgt vorm door te netwerken en wendbaar te organiseren."