Interim HR-projectmanager

HR is in uw organisatie een cruciale schakel voor het realiseren van de doelstellingen. We kunnen u helpen met antwoorden op vele vragen, zoals: Hoe geef ik invulling aan een HR-project in mijn organisatie zoals bijvoorbeeld het uitwerken en implementeren van een nieuwe HR-cyclus of het werken met competentiemanagement? Op welke manier moet ik handen en voeten geven aan HRM in mijn organisatie? We hebben zicht op knel- en verbeterpunten voor HR, maar hoe komen we tot samenhang en prioritering hiervan? Hoe pakken we de gewenste verbetering aan? Hoe implementeer ik een gewenste verandering op HR gebied?

Wij hebben een interim HR-projectmanager voor u beschikbaar. De HR-projectmanager kan uw HR-vraagstukken oppakken. De HR-projectmanager kijkt altijd naar uw type organisatie en stemt de maatwerkaanpak af op uw achtergrond en uw behoeften. Onderdelen in de aanpak kunnen zijn:

  • Analyseren van de huidige en gewenste situatie, waarbij stakeholders worden betrokken.
  • Een HR-jaarplan opstellen inclusief prioritering van doelen en concrete acties ten behoeve van realisatie van de bijdrage en inrichting van HR.
  • Het (her)ontwikkelen van HR-instrumenten op basis van het HR-jaarplan en deze implementeren in de organisatie.
  • Een HR-project leiden van plan tot implementatie, borging en overdracht.

Maud Eijkman, P&O-adviseur bij CIHN. "Door de interim-ondersteuning van EVZ waren wij snel in het bezit van kwalitatief goede en gedegen HR-beleidsstukken, waarvoor onze organisatie langere tijd niet de capaciteit had deze te ontwikkelen. De fysieke aanwezigheid van de EVZ-adviseur bij ons op kantoor hebben wij - mede door de flexibele inzetbaarheid - ervaren als prettig, professioneel en heeft zeker bijgedragen aan de kwaliteit en efficiency van het traject.”

Wat mag u van ons verwachten

  • Een vernieuwende en verfrissende blik op uw (strategisch) HR-beleid en HR-processen.
  • Een objectieve kijk op de effectiviteit van uw HR-beleid en HRM-proces.
  • Een uitdagende discussie met als resultaat HR-beleid en/of HR-instrumenten gericht op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.
  • Een doordachte, pragmatische aanpak voor het uitwerken en op de kaart zetten van HR in uw organisatie.
  • Coördinatie en begeleiding van het project en (tussen)rapportage in het gehele proces tot en met borging en overdracht.