HR-onderzoeken op maat

Als er één werkelijkheid zou bestaan dan zou het leven saai zijn. Motieven, drijfveren, referentiekaders en onze normen en waarden maken dat onze belevingen van elkaar verschillen. Om inzicht te krijgen in de beleving van je medewerkers en hun ideeën te benutten, bieden wij onderzoeken op maat aan. Of het nu gaat over tevredenheid over beloning, de effectiviteit van HR-instrumenten, de evaluatie van een gekozen oplossingsrichting, duurzame inzetbaarheid of een algehele organisatiescan, wij zoeken het voor je uit.

Wat kun je van EVZ verwachten?

 • Een goed doordachte onderzoeksmethode met toegankelijke vragenlijsten.
 • Begeleiding bij het definiëren van de te onderscheiden doelgroepen en het vinden van de juiste vraagstellingen.
 • Overzichtelijk gepresenteerde en gevisualiseerde resultaten met heldere verbetervoorstellen.
 • Een objectief en onderbouwd beeld van de beleving en bevindingen van de verschillende doelgroepen.
 • Een breder inzicht dan verwacht op basis van de onderzoeksvraagstelling.
 • Medewerkers die zich gehoord voelen en vertrouwen hebben in het resultaat.

ERVARINGEN VAN KLANTEN

Rachel Brussen, beleidsadviseur bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar we een onderzoek uitvoerden om de resultaat- en ontwikkelcyclus te evalueren: “Ik heb EVZ leren kennen als enthousiast, kritisch en doelgericht. Ze hadden snel door hoe onze organisatie werkt, stelden de juiste vragen en zetten alles helder op papier. Ik heb de samenwerking als erg prettig ervaren!”

 

Bianca Willems, HR Country Manager Netherlands bij NXP Semiconductors: "EVZ organisatie-advies heeft in opdracht van ons, de vakbonden en de ondernemingsraad een onderzoek uitgevoerd naar de bonus als beloningselement binnen NXP. Door de heldere aanpak en uitleg hebben we effectieve discussies kunnen voeren en is conform de planning een mooi onderzoeksrapport opgeleverd dat richting geeft aan onze besluitvorming."

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

We gaan in gesprek om te bepalen welke onderzoeksvraag jullie organisatie heeft en te beoordelen hoe we deze vraag kunnen beantwoorden. Dit kan zich vertalen in bijvoorbeeld het onderzoeken van de beleving van medewerkers, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, HR-behoeften, de effectiviteit van HR of de kosten en baten van het arbeidsvoorwaardenpakket. Afhankelijk van de vraagstelling maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden:

 • Online enquête, waarvoor de onderzoeksvraag vertaald wordt naar kwantificeerbare vragen, stellingen met een vijfpuntschaal, gesloten vragen of multiple-choice-antwoorden.
 • Semigestructureerd diepte-interview, voor het onderzoeken van emoties, gedachten en ideeën over verbeteringen die er onder de medewerkers leven.
 • Het onderzoeken en doorrekenen van arbeidsvoorwaarden met PROLOOG om inzicht te krijgen in de kosten en baten van verschillende scenario’s.
 • Een duurzame inzetbaarheids-scan, te vergelijken met de duurzame inzetbaarheidsindex van TNO.
 • Een quickscan om de match tussen HR-oplossingen en de strategische koers van jullie organisatie te toetsen.