Doorrekenen wijziging arbeidsvoorwaarden: PROLOOG©

Wat zijn de financiële consequenties van een verandering in arbeidsvoorwaarden? Wat is de directe impact van een wijziging in het arbeidsvoorwaardenpakket op de personeelskosten en welke gevolgen heeft dit in de toekomst? Deze belangrijke vragen komen naar voren bij het ontwikkelen/actualiseren van arbeidsvoorwaardenregelingen en het onderhandelen over en afsluiten van cao’s voor organisaties, maar ook voor branches.

PROLOOG© is een applicatie, ontwikkeld door EVZ organisatie-advies, die het mogelijk maakt (een steekproef van) personeelsgegevens in te lezen en vervolgens de financiële gevolgen van aanpassing(en) van arbeidsvoorwaarden door te rekenen. De gebruiker kan in de applicatie aan de ‘arbeidsvoorwaardelijke knoppen’ draaien.

EVZ rekent wijziging in arbeidsvoorwaarden voor je door

  • Berekening van de consequenties van aanpassing van alle kwantificeerbare arbeidsvoorwaarden.
  • De mogelijkheid om het systeem zelf te gebruiken via een abonnementsvorm.
  • Begeleiding in het werken in onze online toepassing, die voorzien is van alle mogelijkheden die een modern arbeidsvoorwaardenpakket vraagt.
  • Ondersteuning bij (de onderhandeling over) het aanpassen van arbeidsvoorwaarden, waarbij PROLOOG© wordt gebruikt om financiële consequenties inzichtelijk te maken.

ERVARINGEN VAN KLANTEN

“Door Proloog heb ik inzicht gekregen in de kosten van de seniorenregeling en heb in overleg met de OR de regeling afgebouwd.”

“Op basis van een ‘maatmanpopulatie’ heeft EVZ inzichtelijk gemaakt wat de impact voor onze branche-cao is van het aanpassen van de ploegentoeslagen.”

“Ik schrok van de omvang van de reiskosten binnen ons bedrijf en heb samen met EVZ de regelingen omgezet in een budget per medewerker.”

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

Om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen (nu en in de toekomst) van aanpassingen in arbeidsvoorwaarden, bekijken we eerst de huidige arbeidsvoorwaarden van jullie organisatie. We bespreken de gewenste wijzigingen en kijken kritisch naar de beredenering om te beoordelen of de gewenste wijzigingen leiden tot het beoogde resultaat. Vervolgens kijken we wat de financiële consequenties zijn van de gewenste wijzigingen. Hierbij zetten we PROLOOG© in om de financiële consequenties te berekenen van bijvoorbeeld:

  • Een inhoudelijke aanpassing van de regeling vergoeding woon-werkverkeer.
  • Het afschaffen van een seniorenregeling.
  • De impact van een geheel nieuwe salaristabel met nieuwe functiegroepen en andere minimum- en maximumsalarisbedragen.
  • De consequenties van veranderingen, ook over vijf of tien jaar.

Meer over PROLOOG