Cultuur-ontwikkeltraject

Een organisatiecultuur is veel meer dan een optelsom van normen en (kern)waarden. Het is de manier waarop de identiteit van de organisatie in ieders gedrag tot uiting komt. Een goede organisatiecultuur helpt de organisatie in haar prestaties. Wij helpen organisaties om in beweging te komen. Dat is het begin van verandering.

Een dergelijk traject is altijd maatwerk. 

Een cultuur-ontwikkeltraject met maatwerk van EVZ

  • Een grondige oriëntatie op de gewenste cultuur, met onder andere een visiebijeenkomst en/of sessies om e.e.a. interactief op te halen.
  • Een (anonieme) enquête onder werknemers naar de ervaren en gewenste cultuur.
  • Een maatwerkaanpak die aansluit bij de specifieke behoefte en situatie van jullie organisatie, altijd interactief met verrassende werkvormen.
  • Meetbaar resultaat.

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

We hebben ruime ervaring met een diversiteit aan cultuurtrajecten in verschillende organisaties en branches. Globaal zijn er in zo’n traject een aantal stappen te onderscheiden, hoewel het altijd maatwerk is.

  • Onderzoek naar de huidige en gewenste situatie als het gaat om cultuur/organisatiecompetenties, vaak in een interactieve sessie met stakeholders.
  • Visiebijeenkomsten of focussessies over specifieke thema’s voor verdieping.
  • Managementtraining om leidinggevenden te ontwikkelen als het gaat om sturen op resultaat en gewenst gedrag en situationeel leiderschap.
  • Een traject om medewerkers in beweging te krijgen, zowel binnen teams alsook dwars door de gehele organisatie. Ook training, coaching en intervisie of assessments behoren tot de mogelijkheden.
  • Prikkelende sessies om te borgen wat is ontstaan, eventueel ondersteund door teamcoaching en/of Deep Democracy.
  • Inbedding in de HR-cyclus van jullie organisatie, waardoor het sturen op gewenst gedrag vanzelfsprekend wordt.