Ruud Niessen

Na mijn studie Economie ben ik in 1990 in dienst getreden bij EVZ en heb ik de basis gelegd voor mijn advieswerk. Van 1993 tot 2000 heb ik als extern adviseur binnen de branche woningcorporaties gewerkt. Centraal daarbij stond de transformatie van corporaties van ‘uitvoerders van overheidsbeleid’ naar zelfstandig functionerende organisaties. Daarbij heb ik de nodige corporaties begeleid bij reorganisaties en fusies. Vanaf begin 2000 ben ik weer verbonden aan EVZ, sinds 2002 als partner. Woningcorporaties vormen nog steeds een belangrijk deel van mijn relaties.

In essentie richt ik mij op de structurele inrichting van organisaties in samenhang met human resources. In aansluiting op de ontwikkelingen binnen het vakgebied heb ik mijn advisering verder toegespitst op het invullen van HR-beleid en daarbinnen geven van invulling aan gerichte HR-interventies. Het ‘meten’ van de effectiviteit van HRM vormt daarbij een belangrijke indicatie om gericht te werken aan ‘leren en verbeteren’. Ook strategische personeelsplanning is een onderdeel van mijn werk.

Ik ben een groot voorstander van integraal management en vind het belangrijk dat de inzet van HRM aansluit op andere managementdisciplines, zoals de strategie, de structuur en bijvoorbeeld de aansturingsfilosofie. In mijn rol als extern adviseur zoek ik een plezierige en informele werkrelatie, want zo creëer je optimale betrokkenheid.