Rianne Vlugt

Projecten op het snijvlak van mens en organisatie; dat is mijn passie. Ik werk graag met u aan organisatieontwikkeling, HR-beleid en HR-instrumenten en ondersteun u dan ook om dit beleid te implementeren. Denk aan begeleiding van een reorganisatie of organisatieverandering, de ontwikkeling van een nieuwe HR-cyclus, implementatie van competentiemanagement, het nieuwe werken, duurzame inzetbaarheid, zelfsturing et cetera. Vanuit mijn brede ervaring als HR-adviseur onderken en begrijp ik de beleving van MKB- en branche-klanten bij organisatieveranderingen en HR-interventies. 

Het daadwerkelijk laten landen van een (cultuur)verandering of nieuw gedrag, dat is waar ik voor ga. Ik help mensen graag (meer) in hun kracht te komen. Ik begeleid bijvoorbeeld leidinggevenden in hun persoonlijke ontwikkeling of in het beter voeren van gesprekken met medewerkers om effectiever te kunnen sturen op resultaatbijdragen en ontwikkeling. Ook begeleid ik (HR-)adviseurs om steviger en onafhankelijker in hun rol te staan en adviezen beter geaccepteerd te krijgen en medewerkers die een nieuwe rol krijgen en hier invulling aan moeten geven (sturen zonder hiërarchische macht, omgaan met conflicterende belangen et cetera). Ik doe dit door trainingen, intervisie, coaching, Jump! en Fitch-assessments. Altijd op maat, in aansluiting op de specifieke situatie en vraag.

Ik ben op 1 september 2008 in dienst getreden bij EVZ en inmiddels partner. Na mijn studie Bedrijfskunde - Human Resources Management (HRM) in Rotterdam, heb ik ruim 10 jaar ervaring als HR business partner opgedaan binnen de zakelijke dienstverlening en de universitair medische wereld. In 2006 heb ik de SIOO-opleiding voor organisatieadviseurs gevolgd, daarna heb ik mij gespecialiseerd in training en coaching. Ik ben certified Jump-Movement-coach en gecertificeerd om Fitch-assessments af te nemen. Bel mij gerust, dan gaan we kosteloos en vrijblijvend in gesprek over wat voor u belangrijk is.