Onno Niessen

Het analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen en tegelijkertijd de mensen inzetten op basis van hun kwaliteiten: daar krijg ik energie van! Doel en de werkwijze van een (bedrijfs)analyse kunnen heel verschillend zijn. (Alle) medewerkers bij de analyse betrekken, is een andere werkwijze dan het ontwerpen van een nieuw bedrijfsproces. Doelen kunnen zijn: een verbeterd proces, meer betrokkenheid van medewerkers, een functiehuis, een aangepast organogram, andere wijze van aansturen etc.

Ik ondersteun management en medewerkers bij het proces van (her)inrichten van hun organisatie. De wijze waarop ik dat doe varieert per organisatie en situatie en daarbij zijn de richting van de organisatie en de betrokkenheid van (alle) stakeholders belangrijk. We starten bijvoorbeeld met een analyse van het primaire proces op hoofdlijnen; mensen praten graag over hun eigen werk, hoe dat beter kan en wat ze nodig hebben. Dan komt de rest vanzelf.

Ik heb een brede ervaring in advieswerk, (interim-)management (algemeen en HR) en procesverbetering en ben bekend met diverse bedrijfstakken (industrie, onderwijs, zorg e.d.). De rode draad in mijn werkzame leven is het grensvlak tussen mens en bedrijf. Ik ben geboren in 1964, getrouwd en vader van twee prachtige dochters.