Onno Niessen

Bedrijfsprocessen analyseren en verbeteren en tegelijkertijd de mensen in die organisatie inzetten op hun kwaliteiten, daar krijg ik energie van. Hierbij kunnen zowel de werkwijze als het doel van een (bedrijfs)analyse divers zijn. Het betrekken van (alle) medewerkers bij het analyseren van hun eigen proces is een andere werkwijze dan bijvoorbeeld het ontwerpen van een nieuw bedrijfsproces. Het doel kan zijn een verbeterd proces, meer betrokkenheid van medewerkers, een functiehuis, een aangepast organogram, andere wijze van aansturen etc.

Om dit te realiseren ondersteun ik management en medewerkers bij het proces van (her)inrichten van hun organisatie. De wijze waarop ik dat doe varieert per organisatie en situatie en daarbij zijn de richting van de organisatie en de betrokkenheid van (alle) stakeholders belangrijk. Hierna starten we bijvoorbeeld met een analyse van het primaire proces op hoofdlijnen. Mensen praten graag over hun eigen werk, hoe dat beter kan en wat ze nodig hebben. Dan komt de rest vanzelf.

Ik heb een brede ervaring in advieswerk, (interim-)management (algemeen en HR) en procesverbetering en ben bekend met diverse bedrijfstakken (technologische industrie, onderwijs, zorg e.d.). De rode draad door mijn werkzame leven is het grensvlak tussen mens en bedrijf. Ik ben geboren in 1964, getrouwd en vader van twee dochters.