Neem contact op

Bel 013 4635040 of vul onderstaand formulier in

 

Wilt u subsidie op projecten in het kader van duurzame inzetbaarheid?

Bent u van plan in 2017 een project op het gebied van duurzame inzetbaarheid uit te voeren? Mogelijk worden de kosten voor het externe advies dat u hiervoor inschakelt (deels) vergoed!

Op 14 november a.s. opent ESF de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid. Deze regeling subsidieert de projectkosten die gemaakt worden voor externe adviseurs gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij duurzame inzetbaarheid gedefinieerd wordt als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering (binnen of buiten de organisatie) te blijven werken. De regeling staat open voor alle organisaties die werknemers in dienst hebben.

Subsidiabele projecten leveren dus een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hieronder vallen projecten binnen de volgende thema’s:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur in het bedrijf;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van medewerkers (bijvoorbeeld door het creëren van loopbaanpaden);
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

De subsidieregeling is een bijdrage van 50% in de kosten van de extern adviseur met een minimum van € 12.000,- en een maximum van € 20.000,-. U ontvangt dus minimaal € 6.000,- en maximaal € 10.000,- subsidie. Projecten mogen pas starten op het moment dat de subsidieaanvraag is goedgekeurd (naar verwachting begin 2017) en mogen maximaal één jaar duren.

De regeling opent op 14 november 2016. Hoewel de regeling een aantal weken open zal staan, heeft de ervaring geleerd dat een voortijdige sluiting omdat het budget op is, waarschijnlijk is. Aanvragen moeten dus zo snel mogelijk na opening worden ingediend.

Bent u voornemens in 2017 een project op het gebied van duurzame inzetbaarheid op te starten en hierbij de hulp van EVZ in te schakelen? Neem dan nu alvast contact met ons op, zodat we samen kunnen kijken of subsidie kan worden verkregen op dit project. Hiervoor werken wij samen met subsidieadviesbureau Prosuma, die op de hoogte is van alle voorwaarden van de regeling en ervaring heeft met het succesvol opstellen en afwikkelen van subsidieaanvragen op ‘no cure no pay’-basis.

Maaike Jacobi,
adviseur