Neem contact op

Bel 013 4635040 of vul onderstaand formulier in

 

Herziening Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

In het voorjaar van 2016 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorstel gedaan richting de Tweede Kamer omtrent de aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Aanleiding hiervoor is het feit dat de arbeidsmarkt sinds invoering van de WML (in 1969) drastisch is veranderd. De voorgestelde wijzigingen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

 1. De hoogte van het minimumloon per uur is op dit moment afhankelijk van het normale aantal uren dat in de branche of organisatie als voltijd geldt (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur). Het minimumloon dat een medewerker per uur verdient is daarmee niet transparant en afhankelijk van de branche of organisatie waarin iemand werkzaam is. Voorstel is om een wettelijk minimumuurloon in te voeren, waardoor het minimumloon per tijdseenheid gelijk wordt, wat leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon.
   
 2. In de WML is niet expliciet opgenomen dat een werknemer die meer werkt dan de overeengekomen arbeidsduur (meerwerk of overwerk) ook evenredig meer moet verdienen, hoewel op grond van het BW de werkgever uiteraard loon dient te betalen voor de geleverde arbeid. Hierdoor kan momenteel geen boete worden opgelegd wanneer werkgever deze verplichting niet nakomt. Voor aanpassing van de WML is het voorstel om (ten minste) het wettelijk minimumuurloon (zie 1) te betalen voor ieder gewerkt uur, waardoor geen onderbetaling bij meerwerk meer kan plaatsvinden.
   
 3. Momenteel voorziet de WML in een mogelijkheid om te belonen op basis van uitkomsten van de verrichte arbeid, de zogenaamde stukloonregeling. In de praktijk is controle op conformiteit van toepassing hiervan met de WML niet goed mogelijk, waardoor het doel van de WML, namelijk het geven van een sociaal aanvaardbare tegenprestatie voor verrichte arbeid en het voorkomen van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, lastig te realiseren is. In de huidige systematiek kan het dan ook voorkomen dat een werknemer in de praktijk minder verdient dan het minimumuurloon. Met de voorgestelde aanpassing van de WML mag de werkgever nog steeds op basis van stukloon betalen, maar dient hij wel tenminste het wettelijk minimumloon te betalen.
   
 4. De systematiek van het minimumjeugdloon is sinds 1983 niet meer aangepast en heeft daarom onvoldoende de pas gehouden met (internationale) maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen inzake de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van jongeren. De voorgenomen wijziging van de WML omvat daarom ook het stapsgewijs verlagen van de leeftijd waarop het wettelijk minimumloon ingaat van 23 naar 21 jaar en het aanpassen van de minimumjeugdloonstaffel voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar.
   
 5. Om de WML in overeenstemming te brengen met de arbeidsmarkt van vandaag, wordt de personenkring van de WML verder uitgebreid, zodat deze ook van toepassing is op personen die werken onder een overeenkomst van opdracht, tenzij werkzaam in beroep of bedrijf.
   
 6. Aan het kunnen inhouden op kosten voor huisvesting en zorgverzekering op het minimumloon zullen voorwaarden worden verbonden, evenals aan het inhouden van kosten op het minimumloon van arbeidsbeperkte werknemers.

Wilt u meer weten over arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact met ons op.