Neem contact op

Bel 013 4635040 of vul onderstaand formulier in

 

EVZ begeleidt inrichting transferpunt acht woningcorporaties

Samenwerkingsverband op duurzame inzetbaarheid en mobiliteit

Onlangs is in Limburg een nieuw regionaal samenwerkingsverband van start gegaan: Transferpunt C8. Met subsidie en support van FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties) gaan acht Limburgse woningcorporaties samen de arbeidsmobiliteit in hun regio versterken. EVZ is gevraagd een coördinerende bijdrage te leveren bij de inrichting van een langdurige samenwerking op het gebied van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.

De zeven woningcorporaties HEEMwonen, Woonpunt, Servatius Wonen & Vastgoed, ZOwonen, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woonwenz en Weller hebben de handen ineen geslagen en gaan samenwerken om te komen tot een infrastructuur voor het bevorderen van de mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. HRM en bestuurders hebben, begeleid door EVZ, een viertal deelprojecten gedefinieerd die de komende periode concrete resultaten opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van vraag naar en aanbod van vacatures, stagemogelijkheden, extra capaciteit, projectwerkzaamheden en vragen naar specifieke expertise. Ook zal er een project gaan lopen rond de mobiliteit, vitaliteit en inzetbaarheid voor jong en oud. Een ander project betreft strategische personeelsplanning en tenslotte wordt gekeken naar alternatieve sturingsprincipes ten behoeve van het sturen op kwaliteiten (rollen, zelfsturing et cetera). Daarnaast verzorgt EVZ de begeleiding van individuele loopbaan- en mobiliteitsvragen.

EVZ gaat gedurende anderhalf jaar de corporaties begeleiden bij het inrichten van een infrastructuur waarmee de corporaties dit thema op korte en lange termijn op de kaart krijgen en houden.

Neem voor meer informatie over vragen over dit onderwerp gerust contact op met ons.