ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheidsprojecten: iets voor u?

18 juli 2016

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) ondersteunt initiatieven om mensen nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden. Komend najaar is er een 'nieuwe ronde' om subsidie aan te vragen voor projecten die gerelateerd zijn aan duurzame inzetbaarheid. EVZ heeft ervaring met de uitvoering van dit soort projecten; wij ondersteunen u graag met onze expertise en ervaring.

Thema's waarop deze subsidie van toepassing is:

  • Bedrijfs- en Organisatiescan
  • Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  • Gezond en veilig werken
  • Aanpassen interne organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

Vorig jaar heeft het ESF daarom 30 miljoen euro beschikbaar gesteld om duurzame inzetbaarheidsprojecten binnen organisaties financieel te ondersteunen. Er zijn uiteindelijk 3.100 aanvragen goedgekeurd. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De regeling is bedoeld om bedrijfsprocessen te verbeteren, passend advies te verkrijgen en interventies in te zetten om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

Voor meer informatie en de inschatting of deze subsidie iets voor u is, verwijzen we u naar de site van agentschap SZW.

Belt u ons gerust als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen!Terug naar publicatie-overzicht