Referenties

KLANT/PROJECT
 
QUOTE
PET Power:
De introductie en implementatie van een systeem van functiewaardering en het toetsen van de marktconformiteit van de gehanteerde salarisniveaus.
 
Sonja van de Geer, HR manager:
EVZ? Dat is een adviesbureau met medewerkers die kiezen voor een heldere aanpak, duidelijke afspraken, een snelle reactie bij vragen en praktisch uitvoerbare adviezen. Dat is voor ons het kenmerk van het business partnerschap met EVZ."
Vivare:
Doorvertalen van de organisatiestrategie naar een HR-visiedocument, zodanig dat dit het toetsingskader is voor de inrichting van de verschillende personeelsinstrumenten.
 
Tonita Garritsen, manager P&O:
"We zijn tevreden over de inhoud van dit visiedocument en zeker ook over het doorlopen proces. Er is duidelijkheid, draagvlak en energie bij de verschillende betrokkenen om aan het (ver)nieuw(d)e HR-beleid te werken."
HBS Ons Belang:
Ontwikkelen en implementeren van een nieuwe beoordelingssystematiek op basis van resultaten en competenties.
 
Harry Rupert, directeur-bestuurder:
"We hebben een belangrijke eerste stap gezet met dit nieuwe beoordelingssysteem naar een nieuwe resultaat- en ontwikkelingsgerichte cultuur."
Pensioenfonds Horeca & Catering:
Inrichten van een nieuwe functiestructuur.
 
Helma te Lindert, manager P&O a.i.:
"Functies zijn helder en duidelijk omschreven in termen van resultaten en prestatie-indicatoren. Een prima basis gericht te sturen op resultaat en ontwikkeling van medewerkers."
Pensioenfonds Horeca & Catering:
Beloningsbenchmark.
 
Helma te Lindert, manager P&O a.i.:
"Met de beloningsbenchmark hebben wij een prima inzicht in hoe wij ten opzichte van de markt betalen. Ook weten we nu wat de kosten zijn als we onze salarisstructuur op verschillende plaatsen aanpassen."
WonenBreburg:
Invoering Handboek functie-indeling woondiensten (functiewaardering).
 
Jeroen Cras, manager P&O:
"Wat mij verrast heeft is het inzicht dat we hebben gekregen in de ontwikkeling van de loonkosten en dat managers nu in staat zijn onderlinge verschillen in beloning uit te leggen."
Wissenraet van Spaendonck:
Beloningsbenchmark.
 
Marcel Gasseling, directeur:
"Adviseurs worden getraind om eenvoudige zaken te verwoorden en te presenteren alsof ze complex zijn. EVZ heeft met dit onderzoek en deze rapportage bewezen, dat het mogelijk is om iets dat toch aardig complex is duidelijk en helder neergezet kan worden, zodat het voor iedereen begrijpelijk is."
Sator:
Ontwikkelen en implementeren van een functiestructuur, beoordelings- en belonings-systematiek.
 
Adriaan Roggeveen, algemeen directeur:
"Door de invoering van het functiewaarderingstraject is er duidelijkheid op het gebied van functioneren, beoordelen en belonen. Die duidelijkheid leidt tot meer tevreden en gemotiveerde medewerkers en daarmee tot meer werkplezier. En dat laatste is de 'vitamine' die een bedrijf nodig heeft om te presteren."
Oldenhave Groep:
Inrichten en aanscherpen van de functiestructuur bij één van de dochterondernemingen.
 
Bernard Lichtenberg, eigenaar en algemeen directeur:
"Ik heb EVZ gevraagd, omdat ik in mijn tijd als manager bij een vastgoedbeheerder onder de indruk ben geraakt van hun pragmatische benadering van de wijze waarop EVZ betrokkenheid bij medewerkers weet te creëren."
Neem contact op

Bel 013 4635040 of vul onderstaand formulier in