Neem contact op

Bel 013 4635040 of vul onderstaand formulier in

 

Strategische personeelsplanning

Het realiseren van de doelstellingen en de ontwikkeling van uw organisatie worden in sterke mate bepaald door de personele bezetting binnen uw organisatie, nu en in de toekomst. U wilt dus graag inzicht in hoeverre uw huidige personele bezetting in de toekomst aansluit op de gewenste bezetting. Strategische personeelsplanning leidt tot deze inzichten en geeft tevens een beeld van de daaraan verbonden risico’s en te nemen maatregelen.

Strategische personeelsplanning leidt tot:

  • definitie van de vraag naar arbeid, nu en in de toekomst;
  • inzicht in het aanbod van arbeid, nu en in de toekomst.

Naast interne factoren spelen ook externe ontwikkelingen een rol. Bovendien vergt strategische personeelsplanning duidelijkheid over strategische ontwikkelingen en keuzes. Het is dan ook geen 'speeltje' van HR, maar vergt betrokkenheid van directie, management, finance etc.

Strategische personeelsplanning leidt tot een definitie van de ‘gaps’ tussen beschikbare en gewenste personele bezetting. Het vullen van de ‘gaps’ vraagt om gerichte, onderbouwde acties op het gebied van (interne) mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, talentmanagement e.d.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Het aanreiken van praktische tooling voor het in beeld brengen van de beschikbare en gewenste personele bezetting.
  • Het adviseren over de inrichting van de interne projectorganisatie belast met de uitvoering van strategische personeelsplanning.
  • Het bieden van ondersteuning en begeleiding in het gehele proces tot en met het maken van een personeelsplan met bijbehorende acties in een tijdpad, desgewenst ingevuld met HR-kwartiermaker die fungeert als projectleider.
  • Desgewenst ondersteuning bij de implementatie (assessments, trainingen, coaching, management development).