Neem contact op

Bel 013 4635040 of vul onderstaand formulier in

 

Onderzoeken op maat

Onze klanten hebben steeds vaker een specifieke vraag waarvoor ze ons vragen een onderzoek te doen. Tevredenheid over beloning, effectiviteit van de HR-cyclus, een algehele organisatiescan; wij bieden een onderzoek op maat.

EVZ maakt daarbij gebruik van twee onderzoeksmethoden: een online enquête en een semigestructureerd diepte-interview. De onderzoeksvraagstelling vertalen wij voor de online enquête zoveel mogelijk naar kwantificeerbare vragen; stellingen met een vijfpuntschaal, gesloten vragen of multiple-choice-antwoorden. Het voordeel van deze onderzoeksmethode is dat op een relatief eenvoudige, weinig tijdrovende manier de volledige onderzoekspopulatie bereikt kan worden. Het nadeel is dat de verkregen informatie minder uitputtend en volledig is en daarmee minder kwalitatief onderbouwd, omdat we niet kunnen doorvragen of aanvullende informatie missen (die mensen best kwijt willen maar waar niet naar gevraagd wordt).

Daarom houden we ook semigestructureerde diepte-interviews. Doel van deze interviews is tweeledig: enerzijds toetsen we de resultaten uit de online enquête, anderzijds onderzoeken we de emoties, gedachten en ideeën over verbeteringen die er onder de medewerkers leven. Uiteindelijk resulteert dit in een uitgebreid adviesrapport, waarin we de geconstateerde bevindingen weergeven en op basis van de conclusies verbetervoorstellen doen.

(Zoekt u een mogelijkheid om diverse arbeidsvoorwaarden te laten onderzoeken/doorrekenen, kijk dan eens op onze pagina over onze applicatie PROLOOG.)

Rachel Brussen, beleidsadviseur bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar we een onderzoek uitvoerden om de resultaat- en ontwikkelcyclus te evalueren: “Ik heb EVZ leren kennen als enthousiast, kritisch en doelgericht. Ze hadden snel door hoe onze organisatie werkt, stelden de juiste vragen en zetten alles helder op papier. Ik heb de samenwerking als erg prettig ervaren!”

Wat mag u van EVZ verwachten?

  • Een goed doordachte onderzoeksmethode met toegankelijke vragenlijsten.
  • Overzichtelijk gepresenteerde resultaten met heldere verbetervoorstellen.
  • Een objectief en onderbouwd beeld van de beleving en bevindingen van de verschillende doelgroepen.
  • Een groot bereik van de gewenste doelgroepen.
  • Hulp bij het definiëren van de te onderscheiden doelgroepen.
  • Een breder inzicht dan verwacht op basis van de onderzoeksvraagstelling.
  • Medewerkers het gevoel geven gehoord te worden en daarmee vertrouwen krijgen in het resultaat.