Neem contact op

Bel 013 4635040 of vul onderstaand formulier in

 

Functiehuis

We willen ons functiehuis op orde krijgen of inrichten is een vraag die wij veel krijgen. Daarbij hoort vaak de vraag om het aantal functies binnen het functiehuis te beperken door te werken met meer generieke functies.

Het functiehuis van een organisatie bestaat uit een aantal functieomschrijvingen en/of functiereeksen. Hiermee wordt inzichtelijk welke functie binnen de organisatie (of binnen het functiehuis) waarvoor verantwoordelijk is. In een functiereeks worden vervolgens meerdere niveaus van een bepaalde functie onderscheiden.

Het ontwikkelen van een goed functiehuis kan meerdere doelen hebben. Ten eerste maakt het functiehuis de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in de organisatie inzichtelijk. Ten tweede wordt in een functieomschrijving de functie-inhoud vastgelegd, op basis waarvan het niveau van de betreffende functie kan worden vastgesteld (en onderlinge verhoudingen binnen het functiehuis kunnen worden onderbouwd). Tenslotte kan een functieomschrijving en/of functiereeks als handvat dienen bij het sturen van resultaatbijdragen en ontwikkeling van medewerkers.

Wat mag u van EVZ verwachten?

  • een scherpe discussie en onderbouwd advies over de inrichting van uw functiehuis en de afbakening van bijdragen en verantwoordelijkheden tussen afdelingen en functies;
  • heldere adviezen over het onderscheiden van meerdere niveaus van functies (functiereeksen) en daarmee samenhangende loopbaanpaden binnen uw functiehuis;
  • het opstellen van functiebeschrijvingen en functiereeksen, al dan niet inclusief competentieprofiel, die bijdragen aan de beoogde doelen.