Neem contact op

Bel 013 4635040 of vul onderstaand formulier in

 

Interim HR-projectmanager

HR is in uw organisatie een cruciale schakel voor het realiseren van de doelstellingen. Wellicht heeft u vragen als:

 • Hoe geef ik invulling aan een HR project in mijn organisatie zoals bijvoorbeeld het uitwerken en implementeren van een nieuwe HR cyclus of het werken met competentiemanagement?
 • Op welke manier moet ik handen en voeten geven aan HRM in mijn organisatie?
 • We hebben zicht op knel- en verbeterpunten voor HR, maar hoe komen we tot samenhang en prioritering hiervan? Hoe pakken we de gewenste verbetering aan?
 • Hoe implementeer ik een gewenste verandering op HR gebied?

Ons antwoord

Wij hebben een Interim HR-projectmanager voor u beschikbaar. De HR-projectmanager kan uw HR vraagstukken oppakken. De HR-projectmanager kijkt altijd naar uw type organisatie en stemt de maatwerkaanpak af op uw achtergrond en uw behoeften. Onderdelen in de aanpak kunnen zijn:

 • Analyseren van de huidige en gewenste situatie, waarbij stakeholders worden betrokken.
 • Een HR-jaarplan opstellen inclusief prioritering van doelen en concrete acties ten behoeve van realisatie van de bijdrage en inrichting van HR.
 • Het (her)ontwikkelen van HR-instrumenten op basis van het HR-jaarplan en deze implementeren in de organisatie.
 • Een HR-project leiden van plan tot implementatie, borging en overdracht.

Wat mag u van ons verwachten

 • Een vernieuwende en verfrissende blik op uw (strategisch) HR-beleid en HR-processen.
 • Een objectieve kijk op de effectiviteit van uw HR-beleid en HRM-proces.
 • Een uitdagende discussie met als resultaat HR-beleid en/of HR-instrumenten gericht op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.
 • Een doordachte, pragmatische aanpak voor het uitwerken en op de kaart zetten van HR in uw organisatie.
 • Coördinatie en begeleiding van het project en (tussen)rapportage in het gehele proces tot en met borging en overdracht.