Neem contact op

Bel 013 4635040 of vul onderstaand formulier in

 

HR-kwartiermaker

U wilt dat uw organisatie klaar is voor de toekomst en erkent dat HR daarin een cruciale schakel is. Vragen die u daarbij heeft zijn bijvoorbeeld:

 • Op welke manier moet ik handen en voeten geven aan HRM in mijn organisatie?
 • Wat is de toegevoegde waarde van HR en waar moet deze toe leiden als we het hebben over het realiseren van de koers van onze organisatie?
 • We maken als bedrijf een behoorlijke groei door en hebben de behoefte om de inzet en de ontwikkeling van onze mensen te optimaliseren. Maar hoe doen we dat?
 • De organisatiebehoefte op het gebied van HR is op hoofdlijnen vastgesteld, maar hoe brengen we deze in lijn met de gewenste koers van onze organisatie?
 • We hebben zicht op knel- en verbeterpunten voor HR, maar hoe komen we tot samenhang en prioritering hiervan?
 • En ook: welke zaken zijn belangrijk en wat is urgent?

Waar gaat u beginnen, wie gaat dit oppakken en wat is de impact hiervan op uw organisatie?

Ons antwoord

Wij hebben een HR-kwartiermaker voor u beschikbaar. De kwartiermaker kan HR op de kaart zetten en borgen in uw organisatie. De kwartiermaker kijkt altijd naar uw type organisatie en stemt de maatwerkaanpak af op uw achtergrond en uw behoeften. Onderdelen in de aanpak kunnen zijn:

 • Het inzichtelijk maken van het gewenste organisatieprofiel en het bepalen van de HR-koers in aansluiting op de missie, visie en strategie van de organisatie.
 • Een HR-jaarplan opstellen inclusief prioritering van doelen en concrete acties ten behoeve van realisatie van de bijdrage en inrichting van HR.
 • Het (her)ontwikkelen van HR-instrumenten op basis van het HR-jaarplan en deze implementeren in de organisatie.
 • De HR-rol en gewenste toegevoegde waarde vaststellen en indien gewenst op basis van een gezamenlijk vastgesteld profiel deze functie door werving en selectie invullen, inclusief daarna de overdracht naar beheer.

Wat mag u van ons verwachten

 • Een vernieuwende en verfrissende blik op uw strategisch HR-beleid en HR-processen.
 • Een objectieve kijk op de effectiviteit van uw HR-beleid en HRM-proces.
 • Een uitdagende discussie met als resultaat een strategisch kader voor uw HR-beleid waarmee u HR-activiteiten richt op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.
 • Een doordachte, pragmatische aanpak voor het uitwerken en op de kaart zetten van strategisch HR in uw organisatie.
 • Coördinatie en begeleiding van het project en (tussen)rapportage in het gehele proces tot en met borging en overdracht.
 • Desgewenst tijdelijke (interim-)projectondersteuning van uw HR-afdeling.